sponsors

Voor het ontsluiten en het inrichten van de bibliotheek hebben wij subsidies ontvangen van Bureau Maror-gelden, Stichting Levi Lassen en Stichting Maatschappij tot Nut der Israƫlieten in Nederland. Wij zijn deze instellingen zeer erkentelijk voor hun financiƫle bijdragen.

> zoeken in de catalogus